MANUELE THERAPIE


Manuele therapie is een bijzondere beroepsbekwaamheid. Het is een behandelmethode die wordt toegepast bij klachten van het bewegingsapparaat, in het bijzonder de wervelkolom en gewrichten in bovenste- en onderste ledematen.

De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretchingtechnieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekschool,...

Manuele therapie is een efficiënte en geschikte therapie voor de gehele bevolking, voor elke leeftijd, voor elk beroep. Behandelbare klachten zijn onder andere rugklachten, nekpijn met of zonder uitstralingsklachten, schouderklachten, hoofdpijn en/of duizeligheid met een oorzaak in de nek, bekkenklachten, bekkeninstabiliteit, kaakproblemen, heup- en knieklachten, voet- en enkelproblemen.REVALIDATIE


Revalidatie gaat om "het weer valide worden" of het herstellen na een ingreep, ongeval of het zo goed mogelijk leren omgaan met een chronische ziekte. Revalidatie is een leerproces dat zich richt op verbetering of herstel van functies, zowel op motorisch als neuropsychologisch vlak. Dit stimuleert het aanpassingsvermogen (plasticiteit) van de hersenen. Daarnaast moet een revalidant soms dingen op een andere manier leren doen en worden nieuwe vaardigheden aangeleerd.

In eerste instantie gaat de revalidant een periode in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum intensief oefenen. Eens terug thuis kunt u bij mij terecht voor het onderhouden van uw zelfredzaamheid/zelfstandigheid!

Cardiale revalidatie

Bv. revalidatie bij hoge bloeddruk, hartfalen, na een hartoperatie, …

Locomotorisch en neurologische revalidatie

Bv. revalidatie na een totale knie prothese, heupprothese, voorste kruisbandherstel, …
Bv. revalidatie bij Parkinson, MS, ALS, na een hersenbloeding of - infarct of bij een dropvoet tgv een discus hernia…

Respiratoire revalidatie

Bv. revalidatie bij COPD, astma, mucoviscidose, na een longtransplantatie, …KINESITHERAPIE


Kinesitherapie is een paramedische discipline in de gezondheidszorg die zich specialiseert in het behandelen van lichamelijke klachten.

Kinesitherapie betekent letterlijk ‘behandeling door beweging'. De kinesitherapeut richt zich vooral op voorkomen, herstellen of begeleiden van locomotorische of functionele problemen. Via massage, diepe dwarse fricties, mobilisaties en oefentherapie wordt gestreefd naar bewegingsherstel en terugwinnen van de spierkracht zodat je op termijn terug pijnvrij kan functioneren in je dagelijks leven en tijdens sportactiviteiten.

Kinesitherapie is aangewezen bij bv. frozen shoulder, trapeziussyndroom, enkeldistorsie, peesontsteking, …