TARIEVEN / PRAKTISCHE INFO


Sinds 1 februari 2018 ben ik een niet-geconventioneerde kinesitherapeut. Ik kan vrije tarieven toepassen (behalve bij rechthebbenden met een voorkeursregeling). Hierdoor kan ik blijven streven naar kwaliteit in de behandeling en bijscholingen volgen.

De eerste behandeling kost 39 euro omdat ik een vraaggesprek en uitgebreid onderzoek moet doen. Daarbij maak ik een kinesitherapeutisch dossier aan. Deze dossierkost krijgt u volledig terugbetaald.

De volgende behandelingen kosten 32 euro in het kabinet en 34 euro aan huis.
(U kunt contant betalen of met Bancontact.)

Als u uw getuigschriften voor verstrekte hulp samen met uw voorschrift indient bij uw mutualiteit, dan krijgt u het grootste deel van het honorarium terugbetaald. Dit bedrag is afhankelijk van uw aandoening en uw sociaal statuut.

Hebt u dit jaar al kinesitherapie gehad? Laat mij dit weten zodat er geen problemen zijn met de terugbetaling van de mutualiteit. Voor een courante aandoening hebt u per kalenderjaar maar recht op 18 beurten kinesitherapie aan verhoogde terugbetaling.

Stuur uw kat niet! Indien u een afspraak niet kunt nakomen, gelieve mij dan tijdig (24u op voorhand) telefonisch te verwittigen, zoniet reken ik een behandeling aan.


Ondernemingsnummer (KBO): 0746.384.712
Rechtsvorm: commanditaire vennootschap
Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Provinciale Geneeskundige Commissie (Ketelvest 26/201, 9000 Gent)
Lid van Beroepsvereniging: Axxon